Kirjanpito

Kirjanpito ja sen järjestäminen sisältää monenlaisia koukeroita ja sen järjestäminen voi olla raskas projekti. Tarjoamme neuvot kirjanpidon perusteisiin, mutta erityisesti perustelemme, miksi yrittäjän kannattaa siirtää pääasiassa kirjanpito tilitoimiston harteille.

Kaikki Suomen yritykset ovat velvollisia kirjanpitoon. Kirjanpidolla pidetään yrityksen rahat, menot ja tulot erillään yrittäjän rahoista, menoista ja tuloista. Kirjanpito ei ole mikään yksinkertainen juttu, vaan ammattilaisen olisi hyvä tehdä kirjanpito. Auktorisoidut tilitoimistot ovat hyvä esimerkki kirjanpidon ammattilaisista.

Kirjanpito tehdään yrityksestä kerätyn aineiston avulla

Kaikki paperit ja tiedostot, jotka syntyvät, kun asioidaan toisten yritysten, asiakkaiden, pankkien ja viranomaisten kanssa ovat kirjanpitoaineistoa. Tällaista aineistoa on esimerkiksi kuitit, laskut tai tiliotetiedosto. Nämä dokumentit säilytetään ja niiden perusteella tehdään yrityksen kirjanpito.

Aineiston pitää olla selkeästi luettavissa

Kun yrityksen papereita ja tiedostoja tehdää, tärkeää on niiden luettavuus ja yksiselitteisyys. Näistä tositteista pitää olla luettavissa, minkälainen liiketapahtuma on ollut kyseessä.

Tositteen merkinnät pitää olla myös pysyvästi tehty. Esimerkiksi ajan kanssa haaleneva kuitti ei kelpaa tositteeksi, vaan siitä on otettava kopio tai jäljennös, jonka merkinnät eivät haalene.

Tositteen merkinnät

Tositteesta pitää selvästi löytyä:

 • päiväys (luovutus-, lasku- tai maksupäivä)
 • mitä ja keneltä on ostettu, kun on kyse ostosta
 • mitä ja kenelle on myyty, kun on kyse myynnistä
 • maksutositteesta pitää näkyä maksaja, maksun saaja ja maksun syy.

Laskumerkinnät ovat normaalia tositemerkintöjä laajemmat

Laskumerkintöihin sovelletaan arvonlisäverolakia, jonka mukaan laskussa pitää olla:

 1. laskun antamispäivä
 2. myyjän arvonlisäverotunniste, nimi ja osoite (Y-tunnus)
 3. tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne
 4. suoritettavan veron määrä ja verokanta
 5. laskun numero (juokseva tunniste)
 6. ostajan arvonlisäverotunniste käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa ja yhteisökaupassa
 7. ostajan nimi ja osoite
 8. tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
 9. veron peruste (= veroton hinta, johon alv lisätään) verokannoittain ja yksikköhinta ilman veroa ja hyvitykset ja alennukset (jos eivät yksikköhinnassa)
 10. verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste

Jos laskun suuruus on kuitenkin alle 250 euroa, laskuun tarvitsee merkitä vain ensimmäiset neljä kohtaa (kohdat 1.-4.). Vähittäiskaupassa (esimerkiksi kioski) yläraja 1000 euroa.

Tositteet järjestetään ajan ja laadun mukaan

Kirjanpidossa ei riitä, että tositteita vain kerätään talteen, vaan ne pitää myös järjestellä. Ensimmäisenä tositteet lajitellaan laadun mukaan. Kuitit ja laskut edustavat esimerkiksi kahta eri laatua. Tämän jälkeen tositteet lajitellaan omassa laadussaan aikajärjestykseen.

Tositteiden kerääminen ja järjestäminen on vasta alkua

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kirjanpitovelvollinen:

 • kirjaa menot ja tulot
 • tekee jakson tilipäätöksen
 • pitää huolen, että kirjanpidon määräajat pitävät
 • tekee tililuettelon
 • tekee kirjanpitokirjat, joita ovat päiväkirja ja pääkirja
 • valvoo laskutusta, reskontraa ja saatavia
 • tekee toimintakertomuksen, tasekirjan ja tase-erittelyn
 • suorittaa inventoinnin
 • tekee tilintarkastuksen
 • kokoaa yrityksen veroilmoituksen.

Miten kirjanpitoa voi helpottaa?

On selvää, että yrityksen kirjanpidon hoitaminen vaatii paljon aikaa ja energiaa. Tilitoimistot helpottavat kuitenkin yrittäjien elämää monilla tavoilla. Tilitoimistot hoitavat suurta osaa edellä mainituista kirjanpitoon liittyvistä asioista.

Etuja tilitoimistojen käytöstä:

 • Yrittäjän ei tarvitse keskittyä kirjanpitoon liittyviin rutiineihin.
 • Yrittäjä ei joudu sijoittamaan kirjanpitoon liittyviin hankintoihin, vaan yrittäjä saa valmiit palvelut tilitoimistolta.
 • Yrittäjä välttyy kirjanpitoon liittyvältä paperisodalta ja sähköistää liiketoimintansa tilitoimistojen kautta.

Vaikka tilitoimiston käyttäminen maksaa, kannattaa yrittäjän miettiä, että kirjanpitoon kulunut aika ja energia vapautuu muuhun liiketoimintaan, kun yrittäjä käyttää tilitoimistoa. Tilitoimistojen ja hyvän kirjanpitäjän valintaan saat apua meidän sivuiltamme.

Jos päätät kuitenkin tehdä kirjapidon itse

Tiedon hankkiminen on tärkeää, jotta virheitä kirjanpidossa tulisi mahdollisimman vähän. Seuraaviin teoksiin kannattaa ainakin tutustua:

 • Tomperi, Soile. Käytännön kirjanpito.
 • Tuominen, Olavi. Kirjanpidon perusteet .
 • Tölli, Jari. Voitto.
 • Kirjanpidon ABC

Kirjanpitoa varten on myös useita sitä varten kehiteltyjä tietokoneohjelmia: