Hinnoittelu

Tilitoimistojen hinnoittelu vaihtelee, koska siihen on olemassa erilaisia malleja. Tämä vaikeuttaaa tilitoimistojen vertailua, mutta luo myös mahdollisuuksia osaavalle valita oikeanlaista hinnoittelua käyttävä tilitoimisto.

Tilitoimistojen hinnoittelu

Hinnoittelu vaihtelee suuresti ja tässäkin tapauksessa valitettavasti pätee se, että laiska ja huolimaton maksaa enemmän. Toiset tilitoimistot käyttävät hinnoittelumalina tuntivelotusta kun taas toiset tosikohtaista hinnoittelua. Yleensä tilitoimiston hinnoittelumalli on jonkinmoinen yhdistelmä näitä kahta. Monesti myös tilitoimistolla on pakettiratkaisuja, joissa tietynlaajuiset palvelut myydään asiakkaalle kiinteään kuukausihintaan. Mikäli palveluita käyttää sovittua enemmän, asiakas maksaa tyypillisesti lisämaksun per ylitetty yksikkö. Esimerkiksi jos tositteita on sovittua paketin sisältämää maksimimäärää enemmän, veloitetana ylimenevistä maksua per tosite.

Kun kilpailutat tilitoimistoja on tärkeää huomioida kokonaispaketti ja sen kustannukset eikä tuijottaa epäoleellisia yksityiskohtia. Kokonaiskustannus ratkaisee. Myöskään hintaan ei kannata sokeasti tuijottaa. Pätevä kirjanpitäjä on todella arvokas resurssi yrittäjälle. Hyvä kirjanpitä ei ainoastaan vähennä yrittäjän työtaakkaa, vaan proaktiivisesti auttaa yrittäjää ratkaisemaan ongelmia ja tekee parannusehdotuksia.

Tuntiveloitus

Tuntiveloitteisessa kirjanpidossa kirjanpitäjä laskuttaa asiakasta kirjanpitopalveluihin käytetyn ajan mukaisesti. Yrityksen aloittaessa tai liiketoiminnan muuttuessa erittäin radikaalisti, voi kirjanpidon kulujen arviointi olla vaikeaa. Tuntiveloitteisessa mallissa kirjanpitäjän osaaminen ja tehokkuus työnsä suhteen on tärkeässä roolissa. Tuntikirjanpitoa käytettäessä kannattaa käydä kirjanpitäjän kanssa perusteellisesti läpi ennen palvelun aloittamista mikä on minkäkin tehtävän arvoitu budjetti ja seurata myös toteumaa.

+ jos kirjanpitäjä on osaava ja tehtävät määritelty hyvin, tuntipohjainen kirjanpidon hinnoittelu voi olla hyvin edullista

– jos kirjanpitäjällä ei ole riittävästi osaamista ja rutiinia, voi tuntipohjainen hinnoittelu tulla asiakkaalle kalliiksi

Tapahtumakohtainen hinnoittelu

Tapahtuma- tai tositekohtainen hinnoittelu perustuu kirjanpidon vientien tai tositteiden määrään. Tässä kannattaa olla tarkkana, sillä esimerksi jo yhden arvonlisäveroa sisältävän myynnnin kirjaamisessa syntyy tyypillisesti usempia kirjauksia.

+ kuukausittaisten tapahtumine tai tositteiden määrästä on helppo arvioida kirjanpidon kustannukset
+ maksat vain tuloksista, et työhön käytetystä ajasta

– tapahtuma- tai tositemäärä pitää pystyä arvioimaan ainakin karkealla tasolla, jotta osaa valita omaan tarpeeseen sopivan edullisimman tilitoimiston