Tilitoimisto

Tilitoimisto vapauttavat yrittäjän rutiineista, jotka liittyvät yrityksen talouden hoitamiseen. Tällöin yrittäjä voi keskittyä paremmin yrityksensä liiketoimintaan. Tilitoimistot hoitavat yrittäjän puolesta muun muassa arvonlisäveroilmoituksen ja laskutusasiat. Tilitoimistotieto esittelee tilitoimistoja ja tilitoimistojen laajoja palveluita yrittäjälle ja antaa vinkkejä tilitoimiston valintaan.

Suomessa on tilitoimistoja yli 4 000. Osa toimistoista palvelee suuryrityksiä, kun taas osa on selvästi keskittynyt pienten yritysten kirjanpidon ja tilintarkastuksen palveluihin. Toimistojen koot vaihtelevat yhden hengen toiminimistä yli 50 hengen suuryrityksiin.

Tilitoimistojen palvelut

Tilitoimisto hoitaa yrittäjän puolesta:

  • Tilinpäätöksen ja juoksevan kirjanpidon
  • Sisäisen laskennan eli johdon laskentatoimen
  • Sähköisen osto- ja myyntilaskutuksen
  • Palkanlaskennan

Tilinpäätös ja juokseva kirjanpito

Nämä asiat kuuluvat yrityksen peruskirjanpitoon, joita jokaisen yrittäjän on itse tehtävä. Tilinpäätös ja juokseva kirjanpito tarkoittaa tositteiden käsittelyä sekä kuukausittaisia ja vuosittaisia kirjanpitotoimia, joita ovat esimerkiksi kuukausiraportit, alv-raportit, tilinpäätökset ja veroilmoitukset.

Tilitoimistot hoitavat vähintään siis nämä peruskirjanpitoon liittyvät tehtävät. Jos yrittäjä siirtää nämä tehtävät tilitoimistojen hoidettavaksi, yrittäjällä jää enemmän aikaan liiketoimintansa muuhun hoitamiseen.

Sisäinen laskenta eli johdon laskentatoimet

Näissä asioissa tilitoimistot antavat apua yrityksen liiketoiminnan suunnittelemiseen. Tilitoimistot laskevat yrittäjän puolesta esimerkiksi yrityksen tuote- tai asiakaskannattavuuden.

Tilitoimistot eivät pelkästään tee näitä laskelmia, vaan yrittäjä voi myös kysyä tilitoimistoilta apua näiden laskelmien tulkintaan. Tilitoimistot antavat siis myös neuvoja, miten liiketoimintaa voisi kehittää esimerkiksi kannattavuuden osalta.

Sähköinen osto- ja myyntilaskutus

Tilitoimisto voi myös tarjota sähköisen väylän osto- ja myyntilaskujen lähettämiseen ja käsittelyyn. Verkkolaskupalvelu yrityksen asiakkaalle kuuluu tänä päivänä olennaisena osana sähköiseen asioiden hoitoon.

Palkanlaskenta

Jos yrityksellä on useampi työntekijä, tilitoimiston on hyvä laskea myös työntekijöiden palkat ja työnantajasuoritukset. Tilitoimistot voivat myös lähettää palkkalaskelmat ja viranomaisilmoitukset. Palkanlaskentaa liittyen tilitoimistot tarjoavat usein paljon lisäpalveluita, joihin voi kuulua esimerkiksi kelahakemukset, jäsenmaksuasiat ja sairauslomapäivien seuranta.

Millainen tilitoimisto on hyvä?

Ensimmäiseksi yrittäjän ei kannata valita tilitoimistoa pelkästään palveluiden hinnan perusteella tutustumatta palveluihin. Hinnan katsomisen sijaan yrittäjän tulee selvittää, mikä tilitoimisto palvelee hänen yritystään parhaimmalla mahdollisella tavalla. Paras neuvo hyvää tilitoimistoa etsivälle on, että tilitoimiston valitsemisessa palveluiden hinta–laatu-suhde on tärkein asia.

Muita tärkeitä kriteereitä hyvälle tilitoimistolle:

  • Tilitoimistosta löytyy KLT-tutkinnon suorittaneita ammattilaisia.
  • Vuorovaikutus yrittäjän ja tilitoimiston kirjanpitäjän välillä on hyvä.
  • Selkeästi ja yksiselitteisesti tehty palvelusopimus.
  • Tilitoimistolla on voimassa oleva vastuuvakuutus, joka korvaa kirjanpitäjän tekemät vakavat virheet kirjanpidossa.
  • Tilitoimisto tarjoaa yrittäjän liiketoiminnan sähköistämisen.
  • Tilitoimisto ei hoida pelkästään peruskirjanpitoa, vaan tarjoaa myös neuvoja.

Auktorisoitu tilitoimisto on tae ammattitaidosta

Auktorisoidun tilitoimiston osaaminen, järjestelmät ja toimintamallit on tarkastettu. Taloushallintoliitto suorittaa tämän tarkastuksen ja auktorisoidun tilitoimiston vaatimuksena on myös, että tilitoimistosta löytyy KLT-tutkinnon suorittaneita kirjanpitäjiä.

KLT-tutkinto eli kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto on laskenta-alan ammattilaisten asiantuntijatutkinto. Tutkinto takaa, että kirjanpitäjä on todella pätevä työhön ja tietää, mitä työssään tekee.

Kirjanpidon ulkoistamisessa turvallisuutta ja varmuutta hakevalle auktorisoitu tilitoimisto on ainoa oikea valinta.

Mistä saa tietoa eri tilitoimistoyrityksistä?

Tilitoimistotieto auttaa valitsemaan yrityksen tarpeisiin sopivan tilitoimiston. Suosittelemme hyviksi havaittuja tilitoimistoja ja neuvomme lukijoitamme myös tilitoimistojen hinnoitteluun liittyvissä asioissa. Hyviksi havaittuihin tilitoimistoihin voi paikkakunnittain tutustua meidän sivuillamme.